Privacy

VergrootglasOp Groetjes Doen.nl wordt gebruik gemaakt van cookies waarmee algemene en niet-persoonlijke informatie wordt verzameld. Een cookie is een simpel, heel klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Via deze cookies wordt voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan jou en registreren geen persoonsgegevens als naam, e-mail, adres, telefoonnummer of andere zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden.

Adverteerders

Klik je op GroetjesDoen.nl op een tekstlink of banner die je buiten deze site leidt, dan kan er er door een advertentienetwerk een affiliatecookie op je computer worden geplaatst zodat kan worden geregistreerd dat je via onze site bent verwezen. Wij werken samen met onder andere Daisycon, Bol.com, Tradetracker en Zanox. Deze cookies kunnen ook door de betreffende adverteerder of de beheerder van de website waarnaar wordt verwezen worden gebruikt om een profiel op te bouwen. Deze cookies worden dus buiten deze site om op je computer geplaatst.

Cookies verwijderen

Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je eigen computer opgeslagen zijn. Diverse grote adverteerders bieden de mogelijkheid op Your Online Choice om met één klik in te stellen dat zij geen cookies op uw computer mogen plaatsen. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt. Ook is het mogelijk via uw browser standaard cookies uit te zetten. Hierdoor zullen echter veel sites – 90% van alle websites gebruikt cookies – en webwinkels niet meer goed werken. Een handig artikel hierover vind je op de site van de Consumentenbond.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy gegevens aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook geregeld, om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende privacy regels.